Str. Jupiter nr. 5, Constanta (Piata Grivitei); 0241.555.077 ; 0241.698.358
Str. Constantei nr.123, Cumpana 0723.517.144

Politica de confidentialitate

Cine suntem?

Website-ul Magivet.ro este detinut de catre societatea comerciala S.C MagiVet S.R.L., in calitate de operator cu sediul social in Constanta, Strada Adamclisi nr.2B, Bl. CA2, sc. A, Ap.15, et.3, jud. Constanta, inmatriculata la Registrul Comertului: J13/2460/1996, Cod Unic de Inregistrare: RO8877274, in continuare “MAGIVET”.

Care este obiectivul acestei politici?

Obiectivul nostru este sa te asiguram ca website-ul Magivet.ro respecta prevederile Regulamentului UE 2016/ 679 al Parlamentului European si al Consiliului, privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), cunoscut ca GDPR.

Prin acesta politica, MAGIVET te informeaza ca respecta drepturile privind datele cu caracter personal, mentionand totodata ca, in conformitate cu GDPR, prin termenul de data cu caracter personal se intelege: „informatii privind orice persoana fizica identificata sau identificabila”.

Cui ne adresam?

Vizitatorilor website-ului Magivet.ro dar si persoanelor care accesează serviciile medicale veterinare din cabinetele fizice situate la adresele: Str. Jupiter nr. 5, Constanta (Piata Grivitei) si Str. Constantei nr.123, Cumpana.

Ce date cu caracter personal prelucram?

SC MAGIVET SRL poate stoca (în formă scrisă sau electronică), administra și utiliza în condiții de siguranță, informațiile sau datele personale oferite în mod voluntar de catre dvs. Prin intermediul formularelor puse la dispozitie de catre clinica veterinara MAGIVET si de catre siteul Magivet.ro, vi se pot cere informatii privitoare la urmatorele date personale:

 • Nume si prenume
 • Adresa de domiciliu
 • CNP
 • Serie si numar act de identitate
 • Data eliberarii si data expirarii actului de identitate
 • Numar de telefon de contact( fix /mobil )
 • Adresa de email

De asemenea, vom procesa datele necesare pentru a răspunde la cererile dvs. Dacă comunicați cu noi prin e-mail este posibil să reținem conținutul e-mailurilor, adresa dumneavoastră de e-mail și răspunsurile pe care vi le furnizăm. De asemenea, putem colecta informații personale atunci când interacționați cu noi pe site-ul magivet.ro sau social media, cum ar fi Facebook, WhatsApp, Facebook Messenger, caz în care vom folosi doar informațiile despre dumneavoastră pentru scopul pentru care le furnizați. Este posibil să ne furnizați informații prin conținutul pe care îl publicați ca utilizator al platformei online.

Prelucrarea inseamna operatiuni cum sunt: colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, transmiterea, combinarea, blocarea, restrictionarea, stergerea, distrugerea, arhivarea datelor cu caracter personal etc.

Sursa datelor cu caracter personal

Datele sunt obtinute direct de la utilizator (prin contact telefonic , vizita medicala la sediul clinicii veterinare Magivet, email, sau relatie comerciala) prin intermediul formularelor puse la dispozitie si prin accesarea siteului magivet.ro cu acord prealabil.

In ce scopuri prelucram datele cu caracter personal?

Persoana care accesează siteul magivet.ro si serviciile medicale veterinare și care oferă date / informații cu caracter personal prin intermediul formularelor existente, își manifestă consimțământul expres și neechivoc ca datele sale să fie prelucrate pentru scopurile mai jos menționate:

 • emiterea facturilor si altor documente legale impuse de lege pentru vanzare produse (garantii, certificate de conformitate etc). Aceste informatii vor putea fi folosite de catre MagiVet SRL pentru a trimite utilizatorului confirmarea comenzilor, diverse oferte speciale si promotii numai cu acordul prealabil al clientului.
 • Indeplinirea obligatiei legale de completare a datelor personale ale proprietarilor de animale de companie in cadrul “Registrului de Evidenta al Cainilor cu Stapan” de catre personalul medical al Clinicii MAGIVET
 • Comunicarea directa a personalului medical al Clinicii MAGIVET cu proprietarii animalelor de companie in vederea programarii interventiilor medicale necesare , furnizarea de informatii cu caracter medical privitoare la evolutia starii de sanatate a animalelor de companie
 • Obtinerea consimtamintelor /acordurilor necesare pentru diverse interventii medicale veterinare asupra animalelor de companie prezentate in cadrul clinicii
 • Inregistrarea in “Registru de consultatii si tratamente pentru animale de companie”
 • Marketing (inclusiv marketing direct): actiuni de marketing desfașurate periodic de MAGIVET , presupunând efectuarea de comunicări comerciale prin orice mijloace de comunicare( prezentarea de diverse oferte de servicii medicale veterinare) ;
 • Ofertare: prezentarea și oferirea de produse și servicii oferite de SC MAGIVET SRL
 • pentru inregistrarea video a prezentei persoanelor in locatiile fizice ale MAGIVET , cu scopul de a mentine un nivel ridicat de securitate in cadrul societatii .

Mentionam ca datele cu caracter personal sunt, uneori, folosite de catre MAGIVET , pentru o serie de scopuri secundare (de ex: pentru arhivare, audit intern, extern etc.), acestea fiind intotdeauna compatibile cu scopurile principale, pentru care datele respective au fost initial colectate.

Temeiurile procesarii datelor personale

 • pentru executarea unui contract la care Clientul este parte (de ex: furnizarea serviciilor medicale, furnizarea de produse medicale sau suport pentru utilizarea acestora, trimiterea de notificari/informari cu privire la serviciile si produsele medicale );
 • in baza unei obligatii legale aflate in sarcina MAGIVET (de ex: identificarea proprietarului de animal de companie in vederea inregistrarii in cadrul RECS ,identificarea si cunoasterea clientelei, identificarea si prevenirea fraudelor);
 • in baza consimtamantului Clientului / administratorului / imputernicitului / delegatului, daca acesta ne-a fost acordat (de ex: in caz de marketing direct sau luarea de decizii automate care produc efecte juridice sau efecte similare semnificative si care nu sunt necesare executarii unui contract sau indeplinirii unei obligatii legale);

Transmiterea datelor personale

MAGIVET nu va dezvalui datele cu caracter personal, cu exceptia angajatilor autorizati si contractorilor/partenerilor ce au calitatea de persoane imputernicite (servicii de posta/curierat) carora aceste date le sunt necesare pentru a le procesa in numele MAGIVET sau in cazul in care obligatia de dezvaluire reprezinta o obligatie legala a MAGIVET sau a angajatilor ori contractorilor/partenerilor acesteia.

Durata prelucrarii datelor personale. Garantia securitatii datelor personale

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de catre MAGIVET pe tot parcursul relatiei contractuale si dupa finalizarea acesteia in vederea conformarii cu obligatiile legale aplicabile in domeniu.

Societatea va prelucra datele dvs. in scopurile enumerate, doar pe baza consimțământului liber exprimat.

Datele personale pe care SC MAGIVET SRL le colectează de la dvs. se prelucrează prin mijloace automate/și manuale cu respectarea tuturor restricțiilor de securitate și protecție impuse de lege.

În acest sens, sunt luate măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dvs. cu caracter personal

Ne rezervăm dreptul de a monitoriza și de a modera acest conținut. Dacă ștergeți conținutul pe care îl publicați voluntar este posibil să rămână copii după acesta arhivate în pagini web sau salvate de alți utilizatori. Putem folosi informații despre dumneavoastră care sunt deja publice.

Nu colectăm cu bună știință informații de la persoane care au vârsta de sub 16 ani.

Datele dvs. cu caracter personal vor fi împărtășite doar în vederea îndeplinirii scopurilor prevăzute în prezenta politică privind protecția datelor. În acest caz, ne asigurăm că furnizorii noștri oferă o protecție adecvată pentru drepturile persoanelor fizice în legătură cu transferul datelor lor personale.

Ne asigurăm ca furnizorii din afara UE să utilizeze clauza contractuală standard aprobată de Uniunea Europeană sau să fie supusă regimului Privacy Shield în Statele Unite.

Informatiile stocate prin intermediul site-urilor social , media anunturi sunt în afara controlului nostru direct (ex: servere), acestea fiind servicii de găzduire puse la dispoziție de furnizorii noștri. Luăm măsuri organizaționale și tehnice pentru a ne asigura că datele dvs. sunt protejate și pentru a asigura integritatea și confidențialitatea datelor.

Datele dvs. cu caracter personal sunt reținute pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor menționate în prezenta secțiune. Ne asigurăm de respectarea principiului proporționalității colectării datelor.

În situația în care există un incident care afectează securitatea datelor cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat veți fi notificați cu privire la acest lucru.

Drepturile persoanei vizate si exercitarea lor

Prin citirea prezentei Politici de Confidentialitate ati luat la cunostintă faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergere sau dreptul de a fi uitat, dreptul la restricționare, dreptul de adresare justiției în caz de încălcare a drepturilor pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Dreptul la informare - dreptul de a primi informatii detaliate privind activitatile de prelucrare efectuate de MAGIVET , conform celor prevazute in prezentul document;

Dreptul de acces - poate solicita si obtine confirmarea faptului ca datele sale cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de catre MAGIVET , iar in caz afirmativ, poate solicita accesul la acestea, precum si anumite informatii. La cerere, MAGIVET va elibera si o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, copiile suplimentare putand fi tarifate in functie de costurile efective ale MAGIVET;

Dreptul la rectificare – dreptul de a obtine rectificarea datelor cu caracter personal inexacte si completarea celor incomplete;

Dreptul la stergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”) – in situatiile reglementate expres de lege (in special in cazul retragerii consimtamantului sau in cazul in care se constata ca prelucrarea datelor cu caracter personal nu a fost legala), poate obtine stergerea respectivelor date. Urmare a unei astfel de solicitari, MAGIVET poate sa anonimizeze datele, lipsindu-le de caracterul personal si sa continue astfel prelucrarea in scopuri statistice;

Dreptul la restrictionarea prelucrarii – in situatiile reglementate expres de lege (in special in cazul in care se contesta exactitatea respectivelor date pe perioada necesara pentru determinarea acestei inexactitati sau in cazul in care prelucrarea este ilegala, si nu se doreste stergerea datelor, ci doar restrictionarea);

Dreptul de opozitie – se poate opune in orice moment, din motive legate de situatia particulara in care se afla, prelucrarilor intemeiate pe interesul legitim al MAGIVET;

Dreptul la portabilitatea datelor - poate primi datele cu caracter personal, intr-un format structurat, care poate fi citit automat, sau poate solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator. Acest drept este aplicabil numai:
(i) pentru datele cu caracter personal furnizate de catre Client si/sau de la un administrator / imputernicit / delegat catre MAGIVET,
(ii) daca prelucrarea datelor cu caracter personal este realizata prin mijloace automate si
(iii) daca prelucrarea are ca temei legal fie executarea unui contract, fie consimtamantul persoanei vizate;

Dreptul de a depune plangere - poate depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal de catre MAGIVET la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;

Dreptul de retragere a consimtamantului – in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamant, acesta poate fi retras oricand. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila;

Pentru exercitarea drepturilor privind datele cu caracter personal, pentru corectarea sau ștergerea datelor, sau pentru notificari/sesizari, clientii societatii sunt indrumati:

 • sa trimita o cerere scrisă la adresa sediului Constanta, Str. Jupiter nr. 5
 • sa ne contacteze la adresa de e-mail: office@magivet.ro sau telefonic la: 0241555077 ; 0241698358

Nu mai sta pe ganduri

Fa-ti o programare in cabinet pentru a evalua starea de sanatate a animalului tau de companie.